logotype

Каталог продукції

Партнери

Технологія INTENSE PLUS

Акції

Інформація

 

ВЛАСНИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСНОЇ ЯКОСТІ!

Фахівцями компанії Evrosem було створено унікальний гуматно-мінеральний комплекс Evrostim. Керуючись багаторічними надбаннями в науковій галузі, комплекс було створено з урахуванням тих потреб елементів живлення, які в ґрунтах доступні рослинам в обмеженій кількості, або навіть повністю недоступні.

Таким чином, застосування препарату на рослинах в якості підживлення, дозволяє компенсувати нестачу необхідних поживних речовин і таким чином підвищити біологічні можливості та продуктивний потенціал посівів сільськогосподарських культур.

Для досліджень обрано культури інтенсивного виробництва (соняшник, кукурудза, зернобобові, технічні).

Результати досліджень та обрахунки говорять самі за себе: так застосування Evrostim у дозі 3,0 л/га сприяє до підвищення врожайності кукурудзи від 20 % за пізнього строку сівби, і до 39 % за раннього строку сівби.

Дослід №1

Ефективність застосування  Evrostim 1,0; 2,0; 3,0 л/га на гібриді соняшнику Олівер 

Актуальність: гуматно-мінеральні комплекси, мають у своєму складі різну концентрацію, співвідношення речовин, поживних елементів і мікроелементів, що потребує культура для оптимального росту і розвитку за сучасних умов виробництва. Такі комплекси за рахунок позитивного впливу на обмінні процеси у період рісту і розвитоку рослин дають змогу підвищити рівень урожайності.

Evrostim – це унікальний комплекс в основу якого входять гуматні сполуки, кислоти, мікроелементи, що за своєю властивістю сприяють до підвищення урожайності від 12%  і ефективності виробництва сільськогосподарської продукції на 60%.

Мета досліду: визначити вплив різних доз гуматно-мінерального комплексу на ріст і розвиток, а також урожайність на прикладі ультра раннього гібриду соняшнику Олівер. Проаналізувати та вивчити технології із застосуванням гуматного комплексу у різних дозах.

Проаналізувати властивості Еvrostim, як препарату, що здатний послабити негативний вплив метрологічних стресових факторів.

Схема дослідуdos1

  1. Контроль (без застосування)
  2. Evrostim 1,0 л/га
  3. Evrostim 2,0 л/га
  4. Evrostim 3,0 л/га

 

Повторність досліду – триразова.

Площа ділянки – 20 м2 (7,2 м×2,8м).

Облікова площа ділянки – 10 м2 (7,2 м×1,4 м)

Густота стояння рослин на час збирання – 55 тис.шт./га.

Ширина міжрядь – 70 см.

Площа посіву – 0,024 га. Кількість ділянок - 12 шт.

Застосування препарату Еvrostim виконується по листу у фазу 3-4 пар

та 5-6 пар справжніх листків.

 

Спостереження та обліки:

- фенологічні спостереження: (поява сходів, 1-ша, 2-га, 3-тя, 4-та пари справжніх листків, бутонізація, цвітіння, господарська стиглість);

- висота рослин,  діаметр кошика, см; (вимірювання виконується на 25 випадкових рослинах у кожному варіанті)

- урожайність, т/га (урожайність насіння зібраного з ділянки, у перерахунку із фактичної вологості на стандартну 12%)

Результати досліджень

З метою порівняння показників урожайності, було виконано сівбу гібрида соняшнику Олівер у 3 строки, перший 21 квітня; другий – 30 квітня; третій – 10 травня

Сівбу гібриду соняшнику Олівер виконано 21 квітня. Отримано сходи 1-2 травня. Внесено препарат Евростім у дозах 1,0 л, 2,0 л 3,0 л/га у такі фази розвитку культури 3-4 пари справжніх листочків, та 5-6 пар листочків.

Міжрядна прополка та формування густоти проводилися вручну.

Порівняно із контролем, візуально посіви відрізнялися тим, що рослини мали більш насичене забарвлення листа, краще розвивався листовий апарат. 

Використання Евростім у дозі 2,0 – 3,0 л/га – сприяє кращому росту і розвитку рослин і проявляється підвищенням висоти рослини у фазу початку бутонізації на 15-20 см, і збільшення площі листової поверхні. 

Таблиця 1

Антропометричні показники залежно від доз внесення Evrostim

Варіанти

Висота рослини, см

Діаметр кошика, см

Площа листового апарату, дм2

Контроль

160,5

13,5

13,29

Евростім 1,0 л/га

164

14,7

21,02

Евростім 2,0 л/га

166

16,7

17,88

Евростім 3,0 л/га

165

16,2

21,46

 

Таблиця 2

Економічна ефективність застосування  Еvrostim

Варіанти

Урожайність, т/га

Витрати на препарат, грн

Повернено з врожаєм, грн

21 квітня

Контроль

2,40

0

23760

Евростім 1,0 л/га

2,46

360

24354

Евростім 2,0 л/га

2,54

720

25146

Евростім 3,0 л/га

3,22

1080

31878

30 квітня

Контроль

2,26

0

22374

Евростім 1,0 л/га

2,40

360

23760

Евростім 2,0 л/га

2,73

720

27027

Евростім 3,0 л/га

3,89

1080

38511

10 травня

Контроль

2,30

0

22770

Евростім 1,0 л/га

2,58

360

25542

Евростім 2,0 л/га

2,63

720

26037

Евростім 3,0 л/га

2,87

1080

28413 

Висновки:

  1. Оброблені посіви гуматом більш стрімко розвиваються. Така активність росту в подальшому позитивно впливає на висоту рослин, де рослини більш вищі, на площу листового апарату, завдяки чому, засвоювання сонячної енергії і її перетворення прискорюється, рослини мають більший діаметр кошика із більш рівномірною його виповненістю.
  2. Двократне застосування гуманно-мінерального комлексу Еvrostim у фази 3-4 пар та 5-6 пар листків у дозі 3,0 л/га сприяє підвищенню урожайності у ранні строки до 25%(на 0,82т/га), в оптимальні строки - на 40 % (1,63 т/га), і в більш пізні строки – на 20% (0,57 т/га). Разом з тим прибуток від застосування максимальних доз гуманного комплексу становить понад 16 тис грн/га із витратами на цей комплекс 1080 грн/га.

  

dos3Дослід № 2.

Ефективність застосування  Evrostim 1,0; 2,0; 3,0 л/га на гібриді кукурудзи Argo

 

 Мета досліду: визначити вплив різних доз гуматно-мінерального комплексу на ріст і розвиток, а також урожайність а також стресостійкість на прикладі гібриду кукурудзи Argo (ФАО 250). 

 

 Схема досліду

1. Контроль (без застосування)

2. Evrostim 1,0 л/га

3. Evrostim 2,0 л/га

4. Evrostim 3,0 л/га

 

Повторність досліду – триразова.

Площа ділянки – 20 м2 (7,2 м*2,8 м – 4 рядка)

Облікова – 10 м2 (7,2 м*1,4 м – 2 рядка)

Густота стояння рослин на час збирання – 70 тис.шт./га.

Ширина міжрядь – 70 см.

Площа посіву – 0,024 га.

Кількість ділянок – 12 шт.

 

Спостереження та обліки:dos2

- фенологічні спостереження (поява сходів, 3-5-7 листок, викидання волоті, цвітіння, формування та налив зерна, молочна та повна стиглість);

- висота рослин, висота кріплення початку, см;

- ураженість хворобами, % (наявність рослин уражених збудниками хвороб летючої та пухирчастої сажки)

- урожайність, т/га (вихід зерна, побічна продукція) 

 

Результати досліджень

З метою порівняння показників урожайності, було виконано сівбу гібрида Argo у 3 строки, перший 21 квітня; другий – 30 квітня; третій – 10 травня

Сівба гібриду кукурудзи виконана 21 квітня. Початок сходів 2-3 травня. Внесено препарат Евростім у дозах 1,0 л, 2,0 л 3,0 л/га у такі фази розвитку культури 3-5 листків, та 7-10 листків. 

Порівняно із соняшником, кукурудза більше реагує на внесення 2,0-3,0 л/га Евростіму. Проявляється у активізації росту і розвитку рослин. При цьому рослини на контролі слабо розвиваються, фаза коли сформувались 5-6 листок настала раніше на варіанті 3,0 л/га на 2 дні.

Станом на 28.06.2016 рослини де внесено 2,0 та 3,0 л/га у фазі початку викидання волоті, разом з тим, на контрольному варіанті (без внесення) – викидання волоті настало на 5-7 днів пізніше.   

Таблиця 1

Антропометричні показники залежно від доз внесення Evrostim

Варіанти

Висота рослини, см

Висота кріплення початку, см

Другого початку, см

Контроль

250

120

100

Евростім 1,0 л/га

250

110

95

Евростім 2,0 л/га

265

120

110

Евростім 3,0 л/га

260

110

90

 

Таблиця 2

Економічна ефективність застосування  Еvrostim

Варіанти

Вихід зерна, %

Урожайність, т/га

Витрати на препарат, грн

Повернено з врожаєм, грн

21 квітня

Контроль

79,2

5,60

0

22960

Евростім 1,0 л/га

81,2

6,82

360

27962

Евростім 2,0 л/га

81,2

6,94

720

28454

Евростім 3,0 л/га

82,4

9,10

1080

37310

30 квітня

Контроль

76,8

5,20

0

21320

Евростім 1,0 л/га

79,2

5,73

360

23493

Евростім 2,0 л/га

84,2

7,77

720

31857

Евростім 3,0 л/га

81,2

8,12

1080

33292

10 травня

Контроль

77,0

5,11

0

20951

Евростім 1,0 л/га

79,0

5,14

360

21074

Евростім 2,0 л/га

81,3

5,06

720

20746

Евростім 3,0 л/га

81,6

6,43

1080

26363

  

Висновки:

  1. За умов застосування гумату Evrostim, посіви кукурудзи розвиваються більш інтенсивно, це проявляється високою пігментацією листового апарату, підвищується стійкість до стресових факторів (підвищена температура повітря, відсутність опадів, пересихання орного шару ґрунту).
  2. Застосування гуманного комплексу Evrostim у дозі 3,0 л/га підвищує вихід зерна, разом з тим врожайність у ранній строк на 39% (3,5 т/га), середній строк- на 36% (2,92т/га) і за пізнього строку – на 21% (1,32т/га).
  3. Економічний приріст за рахунок одержаного врожаю за умов максимального застосування гумату становить понад 33 тис грн/га із витратами на нього 1080 грн.

Супровід кліентів

На сьогоднішній день ми пропонуємо не тільки високопродуктивний посівний матеріал, а й повний супровід наших клієнтів.

Наші кваліфіковані агрономи та менеджери з задоволенням допоможуть Вам, а саме:

• підберуть насіння, що відповідає ґрунтовим та кліматичним особливостям

• допоможуть довести насіння до посівної кондиції

• проконсультують по агротехнічним вимогам по кожній культурі

• нададуть повну допомогу по внесенню засобів захисту рослин по всьому періоду вегетації

• проконсультують по збиранню врожаю та його обробці

читати все

Акційна пропозиція 10+1

При купівлі гібридів соняшника або кукурудзи, виробником якмх є ТОВ "Євросем", клієнт отримує в подарунок або на вибір насіння соняшника, або насіння кукурудзи, чкі приймають участь в акції.

Під подаруком розуміється покупка за 1 грн. з ПДВ одного акційного мішка насіння кукурудзи або соняшника, що приймають участь у акції.

Акція проводиться з 01.11.2016 р. по 31.12.2016 р.

В аккції бере участь наступна продукція: насіння гібридів кукурудзи та соняшника виробництва ТОВ "Євросем"

Більш детальну інформацію дивіться  "читати все"

 

  

читати все

Кредит та гарантії якості

Ми розуміємо, що не кожний наш клієнт має змогу на 100% оплату.

Саме тому, наші спеціалісти розробили програму товарного кредитування, основану на індивідуальному підході до кожного господарства окремо.

Ми пропонуємо гнучкі за змістом і часом форми розрахунків. Тепер Ви маєте змогу на остаточну виплату після збирання врожаю.

Ми маємо сто відсоткову впевненість на своєчасну оплату від наших клієнтів, тому що наш посівний матеріал відрізняється високими показниками схожості, врожайності та якості зерна та приносить прибуток нашим партнерам.

ТОВ «Євросем» надає гарантії якості своєму споживачеві. Вся продукція має сертифікати якості.

читати все

Контакти

тел.: (044) 201 06 91

тел.: (095) 3000 800

e-mail: info@evrosem.com

03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 154 Д

Комерційний директор ТОВ «Євросем»

тел.: (098) 33 00 990

e-mail: grinik@evrosem.com